พื้นที่สิ่งที่ไม่อนุญาตกับหน้าที่สำหรับในการรักษาสัตว์ป่า